Klauzula o ochronie danych osobowych - Kobnext

Kobnext Sp. z o.o. - Kompleksowa obsługa budownictwa Kobnext Sp. z o.o. - Kompleksowa obsługa budownictwa

Kompleksowa obsługa budownictwa

od 30 lat na rynku poznaj Kobnext!

Klauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kompleksowa Obsługa Budownictwa „KOBNEXT” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piastowska 57, 42-200 Częstochowa, zwana dalej Spółką,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - sekretariat@kobnext.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług Spółki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji usług Spółki,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Spółki,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy ze Spółką.”

Trzy powody, dla którch warto wybrać Kobnext

Ponad 350-ciu
wyspecjalizowanych
pracowników

Doświadczona kadra
inżyniersko-techniczna

Dziesiątki udanych realizacji
w kraju i za granicą