Jak powinna wyglądać twoja aplikacja - Kobnext

Kobnext Sp. z o.o. - Kompleksowa obsługa budownictwa Kobnext Sp. z o.o. - Kompleksowa obsługa budownictwa

Kompleksowa obsługa budownictwa

od 30 lat na rynku poznaj Kobnext!

Jak powinna wyglądać twoja aplikacja

W pierwszym etapie rekrutacji prosimy przesłać swoje CV pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@kobnext.pl, lub złożyć osobiście w dziale zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy wzór. Pamiętaj aby w swoim CV dokładnie wypełnić sekcje: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, języki oraz umiejętności/uprawnienia. W przypadku aplikacji na stanowiska kierownicze warto w sekcji doświadczenie zawodowe wymienić zakres obowiązków na danym stanowisku. 

Pamiętaj o dopisaniu klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

W drugim etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów poświadczających dane zawarte w CV.

Kontakt - Dział Zatrudnienia

e-mail: d.gmyrek@kobnext.pl,
e-mail: k.ociepa@kobnext.pl,
e-mail: patrycja.kowalik@kobnext.pl,
e-mail: o.psik@kobnext.pl.


tel. +48 34 371 14 40, +48 34 371 14 41+48 34 371 14 42+48 34 371 14 43


pobierz wzór cv
pobierz przykładowe CV w formacie .docx

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) jednocześnie informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kompleksowa Obsługa Budownictwa "KOBNEXT" Sp. z o. o. z siedzibą ul. Piastowska 57, 42-200 Częstochowa

2) Kontakt z Administratorem Ochrony Danych - sekretariat@kobnext.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 Ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 2 lat wyznaczony przez Administratora

5) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a wpozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zautomatyzowane podejmowanie dacyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Trzy powody dla którch warto wybrać Kobnext

Ponad 350-ciu
wyspecjalizowanych
pracowników

Doświadczona kadra
inżyniersko-techniczna

Dziesiątki udanych realizacji
w kraju i za granicą