Kobnext Sp. z o.o. - Kompleksowa obsługa budownictwa Kobnext Sp. z o.o. - Kompleksowa obsługa budownictwa

Kompleksowa obsługa budownictwa

od 30 lat na rynku poznaj Kobnext!

Jak powinna wyglądać twoja aplikacja

W pierwszym etapie rekrutacji prosimy przesłać swoje CV pocztą elektroniczną na adres m.musik@kobnext.pl, z.malasiewicz@kobnext.pl, d.krawczyk@kobnext.pl lub złożyć osobiście w dziale zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy wzór. Pamiętaj aby w swoim CV dokładnie wypełnić sekcje: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, języki oraz umiejętności/uprawnienia. W przypadku aplikacji na stanowiska kierownicze warto w sekcji doświadczenie zawodowe wymienić zakres obowiązków na danym stanowisku. 

Pamiętaj o dopisaniu klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych.

W drugim etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów poświadczających dane zawarte w CV.


pobierz wzór cv
pobierz przykładowe CV w formacie .docx

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz.UE L 119 z 04. 05 2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komplesowa Obsługa Budownictwa "KOBNEXT" SP. z O. O.

z siedzibą ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa

2) Kontakt z Administratorem Ochrony Danych - sekretariat@kobnext.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. Ust.1 lit. a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 2 lat

wyznaczony przez Administratora

5)Odbircami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a wpozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zautomatyzowane podejmowanie dacyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji,

konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt - Dział Zatrudnienia 
e-mail: z.malasiewicz@kobnext.pl,
e-mail: m.musik@kobnext.pl,
e-mail: d.krawczyk@kobnext.pl,
tel. +48 34 368 20 34, wew. 43, 22

Trzy powody dla którch warto wybrać Kobnext

Ponad 350-ciu
wyspecjalizowanych
pracowników

Doświadczona kadra
inżyniersko-techniczna

Dziesiątki udanych realizacji
w kraju i za granicą